Listopad

Podaří se odstranit závažné nedostatky při realizaci bouracích prací domu č. 8.? Budeme ještě kosit? Komu vadí vysázené dřeviny na Vrbovci? Podaří se dokončit chodníky? Budeme mít dvě dětské hřiště? Na všechny tyto otázky postupně odpovíme.